Smyko-Multisensoryka

Ogromnie się cieszę, że mogę podzielić się z Wami radosną nowiną o zakończeniu przeze mnie fascynującego kursu z Smyko-Multisensoryki, opartego na autorskiej metodzie pani Aleksandry Charezińskiej! Dzięki tej wyjątkowej podróży odkrywania zmysłów, uczestnictwo w zajęciach staje się prawdziwą przygodą dla najmłodszych.

Co to jest multisensoryka

Multisensoryka to metoda edukacyjna oparta na stymulacji wielu zmysłów jednocześnie, aby wspomagać rozwój dzieci na różnych poziomach. Dotyczy ona angażowania zmysłów takich jak wzrok, słuch, dotyk, węch, smak oraz kinestetyka (zmysł ruchu) w procesie nauki i rozwoju. Głównym celem multisensoryki jest tworzenie środowiska, w którym dzieci mogą efektywnie przyswajać wiedzę, rozwijać umiejętności oraz zdolności emocjonalne.

Jak multisensoryka pomaga dzieciom się rozwijać:

  • Stymulacja Wzroku: Poprzez korzystanie z kolorów, kształtów, obrazów i wzorców, multisensoryka wspiera rozwój percepcji wzrokowej i zdolności rozróżniania detali.

  • Wzmacnianie Słuchu: Dźwięki, melodie i różnorodne bodźce dźwiękowe używane w multisensoryce pomagają w rozwijaniu słuchu, co jest istotne dla umiejętności komunikacyjnych i rozumienia mowy.

  • Rozwijanie Zmysłu Dotyku: Poprzez różnorodne tekstury, manipulację przedmiotami i kontakt z różnymi materiałami, multisensoryka pomaga w rozwijaniu zmysłu dotyku oraz koordynacji ruchowej.

  • Wspieranie Zmysłu Węchu i Smaku: Poprzez korzystanie z różnych zapachów i smaków w zadaniach edukacyjnych, multisensoryka stymuluje zmysły węchu i smaku, co może wpływać na rozwój zainteresowań kulinarne oraz skłonności do eksploracji świata.

Jak multisensoryka pomaga dzieciom się rozwijać:

  • Kinestetyka i Ruch: Zadania wymagające ruchu, manipulacji przedmiotami czy ćwiczeń fizycznych wspierają rozwój zmysłu ruchu, koordynacji ruchowej oraz zdolności motorycznych.

  • Zintegrowane Nauki: Multisensoryka integruje różne dziedziny nauki, umożliwiając dzieciom lepsze zrozumienie i przyswajanie wiedzy.

  • Rozwój Emocji i Społeczności: Poprzez wspólne zabawy, interakcje i zadania grupowe, multisensoryka sprzyja również rozwojowi umiejętności społecznych i emocjonalnych.